نحوه ثبت سفارش به این گونه است که فعلا سفارش به صورت تلفنی و با حضوری می باشد. همچنین ثبت سفارش از طریق پیج نیز صورت میگیرد