سیفال جو به ساقه جویی می گویند که هنوز خرد نشده است .

 سیفال یا به عبارتی کلش های موجود در بازرگانی رفیع کاملا تمییز، سفید رنگ و شفاف بوده و از هر گونه خاک و سنگریزه ، کپک و پوسیدگی عاری می باشد.

محصولات ما در بهترین و مجهز ترین انبارها و سوله ها برای شما نگهداری و آماده می شوند.