به ساقه و پوسته ی اطراف دانه های  گندم کاه میگویند که در زمان خرمن کوبی، از دانه گیاه جدا می شود. کاه ها انواع مختلفی دارند از جمله :

-کاه گندم

-کاه جو

-کاه عدس

-کاه نخود

-کاه یولاف

-کاه آفتابگردان 

-کاه غنی شده با اوره

بازرگانی رفیع با بیش از سی سال سابقه در زمینه پرورش اسب و تولید علوفه تولید کننده انواع علوفه چون کاه گندم  می باشد.

ما در بازرگانی خود بهترین محصولات در بهترین شرایط برای مشتریان انبار و نگهداری میکنیم.