باشگاه سوارکاری هرات به مدیریت روح الله موسوی واقع در چرخاب کهنه استان یزد می باشد.

در حال حاضر باشگاه هرات به وسعت 15000 متر مربع  یک بستر جامع برای خرید و فروش اسب می باشد.

آدرس دقیق این باشگاه: یزد،چرخاب کهنه،پشت منبع آب بعد از رودخانه پل سوم.

شماره  تماس:️ 09131545099