باشگاه سوارکاری خزران به مدیریت محمد رضا لاور واقع در بلوار استقلال استان یزد می باشد.

در حال حاضر باشگاه خزران به وسعت 1300 متر مربع  یک بستر جامع برای آموزش سوار کاری می باشد.

آدرس دقیق این باشگاه: یزد،انتهای بلوار استقلال کوچه محمودی.

شماره  تماس:️ 09131591614