باشگاه سوار کاری ونوس به مدیریت مجید صدیقی واقع دراستان یزد،شهرستان تفت،روستای صادق آباد می باشد.

در حال حاضر باشگاه ونوس یک بستر جامع درتولید و پرورش اسب عرب به صورت حرفه ای را دارند و مجری تورهای طبیعت گردی همراه با اسب می باشند.

آدرس دقیق این باشگاه:

تفت،روستای صادق آباد استان یزد

شماره های تماس:

09133514065

09137341003