باشگاه پرورش اسب صنعتی واقع در چرخاب استان یزد می باشد و دارای مساحتی به وسعت 16000 متر مربع می باشد.

فعالیت باشگاه اسب صنعتی در زمینه های پرورش اسب عرب کورسی و زیبایی می باشد که اسب سیلمی کورسی بن عامر در این مجموعه پرورش اسب قرار دارد.

سالن اسب های باشگاه صنعتی بسیار زیبا و دارای نمای سنتی و قدیمی خاص خود را دارد همچنین این باشگاه از فضای سبز زیبایی برخوردار می باشد.

مهندس سهیل صنعتی مدیر عامل این مجموعه متولد 13بهمن سال 1358دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی نساجی داور بین المللی اکاهو و همچنین سرکلانتر بین المللی اکاهو می باشد.