مزرعه پرورش اسب حسین آباد در منطقه حسین آباد نیر واقع در استان یزد در زمینی به مساحت 16 هکتار بنیان نهاده شد. آقای علی اکبر حسین آبادی موسس و بنیان گذار این مزرعه با هدف تبدیل شدن به برند جهانی در فرصت کوتاهی موفق شد تا در سال 1396 تولیدات و تعداد اسب های خود را به 80 راس برساند.

از جمله فعالیت های مزرعه پرورش اسب حسین آباد، تولید و پرورش اسب های کورسی، زیبایی استقامت و همچنین پرشی میباشد. دارا بودن تیم حرفه ای، امکانات و خدمات مطلوب جهت تولید و نگهداری اسب و همچنین در اختیار داشتن منطقه وسیع جهت برگذاری مسابقات این باشگاه را به یکی از معتبر ترین مراکز پرورش اسب در سطح کشور تبدیل نموده است.