استفاده از کاه می تواند تاثیر فوق العاده ای در تغذیه دام ها داشته باشد اما برخی از متخصصین تغذیه می گویند که تغذیه کاه جایی در جیره گاو های شیری ندارد.

مواد مغذی قابل هضم موجود در کاه گندم برابر 42.5درصد، لینگین 8.8 درصد، پروتئین خام 4.8 درصد دیواره سلولی بدون همی سلولز برابر 49.4 دصد و خاکستر 7.6 درصد می باشد.

با اینکه کاه یک خوراک معجزه آسایی نیست  اما نتایج فوق العاده ای را در چند سری آزمایش ها داده است . اگر هم اندازه کاه از 5سانت یا کوچک تر باشد کمک بالایی میکند.

به همین جهت وجود کاه نیز در جیره غذایی دام لازم و ضرروی است.