بیشترین هزینه پرورش شترمرغ مربوط به غذا و جیره‏ ی آنها می شود و 60 تا 70 درصد را شامل می شود که علوفه، ذرت، مواد معدنی، ویتامین ها، اسیدهای آمینه و مخمر

را در بر دارد.

جوجه ها در 4 هفته اول به فضای کمی نیاز دارند  و برای هر 20 جوجه شتر مرغ، زمینی به ابعاد 2 متر در 10 متر مربع نیاز است.

جوجه ها تا 1 ماهگی به دمای 30 تا 32 درجه سانتی گراد نیاز دارند پس تهیه یک سالن بزرگ و مسقف بسیار ضروری است.

برای مراقبت بهتر و همچنین نگهداری از شترمرغ ها اطراف مزرعه و سالن پرورش خود را با فنس یا سیم و یا آجر دیوار بکشید.

شترمرغ ها بسیار به آب نیاز دارند حتی به هنگام غذا هم آب می‏خورند پس باید به اندازه کافی آب در دسترس شان باشد.