نحوه تشخیص رطوبت یونجه را شما میتوانید در فیلم زیر مشاهده فرمایید