اسب ها را برای نگهداری در شرایط ایده ال بدنی تغذیه کنید.

تلاش کنید خوراک را در اوقات معین و به شکل منظم به اسبتان بدهید.

هنگامی که جیره را مخلوط و مرطوب کردیم باید سریعا آن را به مصرف برسانیم.

مواد خوراکی خورده نشده در آخور باید قبل از ریختن خوراک جدید کاملا خارج شود.

همیشه جیره را کاملا مخلوط نمایید.

همیشه از مواد خوراکی با کیفیت برای جیره اسب ها استفاده کنید.

همیشه مواد خوراکی جیره را برای وزن کردن دقیق بدست آورید و نه به وسیله حجم آنها.

تغذیه اسب ها باید با هدف و توجه به نگه داشتن وزن آن ها همچنین نگهداری آن ها در شرایط ایده ال بدنی باشد.

خوراک روزانه اسب ها را ماکسیموم در دو نوبت تامین کنید.

هنگام تنظیم یک جیره جدید همیشه برنامه تغذیه را با علوفه آغاز کنید و سپس در صورت نیاز کنسانتره را به تدریج اضافه کنید.