.وجود مشکل در دندان ها موجب به جویده نشدن خوب غذا و در نتیجه پایین امدن مصرف خوراک اسب ها می شود

.انگل ها بخش قابل ملاحضه ای از غذا را مصرف می کنند به همین جهت انرژی کمتری به اسب می رسد

.حشرات موزی معمولا از خون اسب تغذیه می کنند و مشکلات کم خونی و بی اشتهایی و بی حالی در اسب پدیدار می شود

.برای اسب های خیلی لاغر بهتر است تعداد وعده ها را افزایش داد تا مشکل دل درد یا کولیک برای اسب پیش نیاید

.استفاده از یونجه با کیفیت که پروتئین بالاتری دارد کافی می باشد

.سیعی کنید حداقل تفاله چغندر را در وعده بعد از ظهر به اسب دهید