قشو کردن اسب

لوازم موزد نیاز :

  1. شانه مخصوص قشو
  2. برس مویی زخیم
  3. شانه مخصوص یال و دم اسب
  4. سم پاک کن
  5. پک اسفنج
  6. قیچی

تیمار کردن اسب فعالیت لذت بخشی برای شما و اسبتان است. تیمار کردن همچنین فرصتی است برای کنترل و چک کردن بدن اسب از جراحات و صدمات وارده بر اسب شما

مثلا قسمت زیر زین اسب اسب شما ممکن است برای اسب راحت نبوده و هنگام سوار کاری باعث ایجاد زخم در پشت اسب شود. قشو کردن بهتر است روزانه انجام شود تا کم کم این کار برای شما عادتی روزانه شود.

قشو کردن اسب موجب افزایش جریان خون در پوست اسب و قسمت های مختلف می شود و همچنین باعث از بین بردن حشرات موزی و ریزی که ممکن است در بین موها مخفی شده باشند، میشود.

برای امنیت اسبتان بهتر است در زمان تیمار کردن اسب توسط کلگی و دسته جلو، محکم به محل مناسبی متصل باشد.

همچنین پیشنهاد میشود که تیمار کردن اسب را از سمت چپ اسب آغاز کنید.