هزینه ارسال بار بسته به مقدار سفارش شما دوستان متفاوت می باشد.