سیفال یا کاه؟
از سیفال معمولا در جیره غذایی گاو ها استفاده می شود. به دلیل بالا بودن هزینه خرید یونجه، دامداران یونجه را با سیفال مخلوط کرده و در تغذیه گاو ها استفاده میکنند.
از کاه در جیره غذایی گوسفندان استفاده میشود. کاه را با ذرت و خوراک دام مخلوط کرده و به گوسفندان می دهند.
پرورش دهندگان اسب نیز میتوانند هم از کاه و هم از سیفال در خوراک اسب های خود استفاده کنند.