یونجه به عنوان يکى از مهم‌ترين گياهان علوفه ‌اى کشور معدن ذخائر مواد غذائى، داراى کيفيت و مواد معدنی بالا و پروتوئین زياد  مى‌باشد. همچنین یونجه تاثیربه سزایی در حاصل خيزى خاک و تهويه زمین دارد.
یونجه  در فارسی به آن اسپست باغی، سپست، درفا، در ترکی بدان یونجه، در افغانستان اسپیشتا و به رومی میدیکی، و به عربی رطبه یا همان فصفصه و به مصری قضب گویند، یونجه گیاهی علفی، پایا و از تیره پروانه‌واران و هم دسته شبدرها می باشد ارتفاع یونجه به یک متر هم می رسد..
یونجه را اولین بار ماد ها برای تامین غذای اسب هایشان استفاده کردند و به جرات میتوان گفت از معدود گیاهانی است که خواستگاه اصلی آن ایران است همچنین یونجه در مناطق کویری رشد خواهد کرد و هم اکنون در تمامی مناطق معتدل و شبه قاره کشت می شود.