جناب آقای مسعود رفیعی مدیر عامل محترم بازرگانی رفیع

30 سال سابقه کم نیست ...
وقتی به گذشته ی 30 ساله ی خودمان در زمینه پرورش اسب و تامین علوفه نگاه میکنیم ، سختی های این مسیر را به یاد می آوریم که تماما باعث افزایش تجربه ی ما در این صنعت شده است . تجربه هایی که در هیچ کتابی قابل مطالعه و یادگیری نیست ، تجربه هایی که تخصص ما در صنعت تامین علوفه کشور را روز به روز افزایش داده و موجب بالارفتن رضایت مشتریانمان شده .