کاه از مهم ترین محصولات کشاورزی است. به ساقه و پوسته ی اطراف دانه های  غلاتی چون گندم و جو کاه میگویند که در زمان خرمن کوبی، از دانه گیاه جدا می شود.

کاه ها انواع مختلفی دارند از جمله :

-کاه گندم

-کاه جو

-کاه عدس

-کاه نخود

-کاه یولاف

-کاه آفتابگردان

-و کاه غنی شده با اوره